Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Νέο Σύγγραμμα σχετικά με τη διαφθορά από τον καθηγητή Στ. Κάτσιο και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Ι. Μπλάτσο στο πλαίσιο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΠΟΣ

Το σύγγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης του φαινομένου της διαφθοράς. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου της διαφθοράς, καθώς και η αποτύπωση των κυριότερων προσεγγίσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την έρευνα του φαινομένου της διαφθοράς. Δεδομένου ότι αποτελεί ένα φαινόμενο σύνθετο και συχνά δύσκολο να οριστεί, αναλύονται οι κυριότεροι ορισμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς, οι αιτιακοί παράγοντες, οι συνέπειες, καθώς και οι ουσιώδεις διαφορές μεταξύ αντιληπτών και πραγματικών επιπέδων διαφθοράς. Σε επόμενο στάδιο εξετάζονται τα πολύπλευρα μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη –συχνά αγνοούμενη– σχέση μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της διαφθοράς.


Επιστροφή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Νέο Σύγγραμμα σχετικά με τη διαφθορά από τον καθηγητή Στ. Κάτσιο και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Ι. Μπλάτσο στο πλαίσιο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΠΟΣ
Δημοσίευση Έδρας UNESCO «Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery»
Συνέντευξη του Καθηγητή Σταύρου Κάτσιου στην βραζιλιάνικη εφημερίδα O GLOBO (2011)
Κέρκυρα2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Υποψήφια Πόλη

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πλ. Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87238 (Διευθυντής) 
      26610 87251, 26610 87252 (Ερευνητές και helpdesk)

Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org