Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
REPPUBLIC

Το πρόγραμμα του GEOLAB INSTITUTE "Ανθρωπολογία, Θρησκεία και Δημόσιες Πολιτικές", στοχεύει στην εμβάθυνση της κατανόησης στο μεσοδιάστημα Θρησκείας και κυρίως της Ορθοδοξίας και δημόσιων ζητημάτων.

Το πρόγραμμα διεξάγει μελέτες, εμπειρική κοινωνιολογική έρευνα, μετρήσεις, δημογραφικές μελέτες και λοιπή έρευνα στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες σε ευρύτατο φάσμα θεμάτων που αφορούν στη θρησκεία, στις δημόσιες πολιτικές, στην εξωτερική πολιτική και στη διπλωματία. Άξονας αυτώ των δράσεων είναι η Ορθοδοξία και η δυναμική της για την αναζήτηση λύσεων και το σχηματισμό συναινέσεων στα παγκόσμια ζητήματα. Το Reppublic εξετάζει από την επιρροή της θρησκείας σε δημόσιες πολιτικές και παγκόσμια προβλήματα και απειλές μέχρι την κοσμική διακυβέρνηση και τους επακόλουθους κοινωνικούς περιορισμούς.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει τάσεις στην εκκλησιαστική διοίκηση, στις σχέσεις μεταξύ των εκκλησιών, την εκπαίδευση και τις αντιθέσεις κράτους-εκκλησίας.

Το "Reppublic" οργανώνει σειρά διεθνών συνεδρίων, συμποσίων και διαλέξεων με ομιλητές διακεκριμμένες προσωπικότητες και ειδικούς στα παραπάνω πεδία. 

 Σελίδα 1 από 2: > >>
Υποτροφία διδακτορικής έρευνας: "Ἡ σχέση Γεωγραφίας και Πολιτισμού στη ζωή και στο έργο του Παναγιώτη Ποταγού"ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Νίκος Δημήτριος Μάμαλος είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου με επόπτη τον Καθηγητή Σταύρο Κάτσιο. Η θεματική της διδακτορικής έρευνας αφορά στη ζωή και το έργο του περιηγητή Παναγιώτη Ποταγού με τίτλο: "Ἡ σχέση Γεωγραφίας και Πολιτισμού στη ζωή και στο έργο του Παναγιώτη Ποταγού". Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής υποστηρίζεται με υποτροφία από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) που υπάγεται στην Γ.Γ.Ε.Τ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και  Τεχνολογίας).

Περισσότερα

Συμπόσιο «Η Ορθοδοξία από τα Ιόνια Νησιά στην Αρκτική»ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

#REPPUBLIC

Περισσότερα

"Η Οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας και η Τοπική Πολιτιστική Ταυτότητα"ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα

MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th EditionΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα

The second-largest religion in each state of the USΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Christianity is by far the largest religion in the United States; more than three-quarters of Americans identify as Christians. A little more than half of us identify as Protestants, about 23 percent as Catholic and about  2 percent as Mormon.

But what about the rest?

Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Νέο Σύγγραμμα σχετικά με τη διαφθορά από τον καθηγητή Στ. Κάτσιο και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Ι. Μπλάτσο στο πλαίσιο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΠΟΣ
Δημοσίευση Έδρας UNESCO «Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery»
Συνέντευξη του Καθηγητή Σταύρου Κάτσιου στην βραζιλιάνικη εφημερίδα O GLOBO (2011)
Κέρκυρα2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Υποψήφια Πόλη

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πλ. Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87238 (Διευθυντής) 
      26610 87251, 26610 87252 (Ερευνητές και helpdesk)

Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org