Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Διεθνές Οικονομικό Έγκλημα

Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί θεωρούν το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα (συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας) ως την κύρια απειλή για την ασφάλεια του 21ου αιώνα. Το μάθημα θα εξετάσει τόσο το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση αυτής της απειλής, στο πλαίσιο των παγκόσμιων οικονομικών συναλλαγών και των ροών κεφαλαίων. Τα θέματα που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν τις θεσμικές δομές της καταπολέμησης της διαφθοράς, της εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών, την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, τη φοροδιαφυγή μέσω της χρήσης των υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων και των παράνομων εξαγωγών όπλων. Τέλος ο χαρακτήρας του παγκόσμιου νομοθετικού καθεστώτος και ο ρόλος των διεθνών θεσμών και προτύπων, καθώς και η εμπλοκή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών.

 

- Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής

Το μάθημα ερευνά τα σύγχρονα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής και το ρόλο της γενικής θεωρίας στην προώθηση της κατανόησης τους. Στοχεύει μελετώντας σύγχρονα ρεύματα και προβλήματα για να αναλύσει έννοιες, ιδέες και προοπτικές με στόχο να μπορέσουν οι φοιτητές να εμβαθύνουν την κατανόηση της διεθνούς πολιτικής και των παγκόσμιων προβλημάτων. To μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις  σύγχρονες διεθνείς σχέσεις, προσανατολισμένη στις μελλοντικές εξελίξεις σε κεντρικά πολιτικά πεδία που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη παρουσιάζονται και αναλύονται κεντρικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων με βάση μία διαεπιστημονική προσέγγιση.

- Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Αυτό το μάθημα είναι μια εισαγωγή στο πεδίο της οικονομίας. Δίνει στους φοιτητές μια ιδέα για το εύρος των συμπεριφορών που διερευνούν οι οικονομολόγοι, παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της οικονομίας, εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία σε θέματα δημόσιας πολιτικής. Το μάθημα επικεντρώνεται στην εισαγωγή των φοιτητών στη μικρο- και μακρο-οικονομία και στην οικονομική προσέγγιση της δημόσιας ή ατομικής λήψης αποφάσεων.

 

- Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας

Το σεμινάριο "Πολιτική Επικοινωνία" αφορά σε ένα διεπιστημονικό πεδίο κι έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τα κοινά πεδία της επικοινωνίας, των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας, της πολιτικής επιστήμης και της κοινωνιολογίας. Κατά συνέπεια η δομή του μαθήματος έχει ως άξονα τα μέσα ενημέρωσης και τις σχέσεις με τους πολίτες, ιδίως δε αφορά στις συνέπειες τους για τον πολιτισμό και τα ήθη καθώς και στις επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών.

 

 

Unweaving the Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing System - Dr Dionysios S Demetis

Despite the onslaught of legislative initiatives surrounding AML/CTF, it is difficult to make any conclusive remarks on the effectiveness of the broader system that attempts to control money laundering and terrorist financing. Based on his new book on 'Technology and Anti-Money Laundering', the speaker will unravel much of the complexity surrounding AML and offer practical advice for financial institutions.

Περισσότερα

Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας

Όψεις εναλλακτικής Ιστορίας (Εαρινό Εξ. 2017)

Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Νέο Σύγγραμμα σχετικά με τη διαφθορά από τον καθηγητή Στ. Κάτσιο και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Ι. Μπλάτσο στο πλαίσιο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΠΟΣ
Δημοσίευση Έδρας UNESCO «Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery»
Συνέντευξη του Καθηγητή Σταύρου Κάτσιου στην βραζιλιάνικη εφημερίδα O GLOBO (2011)
Κέρκυρα2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Υποψήφια Πόλη

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πλ. Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87238 (Διευθυντής) 
      26610 87251, 26610 87252 (Ερευνητές και helpdesk)

Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org