Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GEOLAB) καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, των διεθνών οικονομικών σχέσεων, των διαπολιτισμικών σχέσεων, με βιβλία, μονογραφίες, τετράδια εργασίας, γνώμες και μικρές μελέτες. 

Περιλαμβάνουν τη σειρά “Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων” και τη σειρά “Παγκοσμιοποίηση και Διακυβέρνηση”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα


Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Οδηγίες προς Συγγραφείς
Ενημέρωση: 28-02-2014 17:21 - Μέγεθος: 650.57 KB

Περισσότερα

A first step towards a sustainable anti-corruption policy is to view corrupt practices as symptoms of a deeper problem in the relationship between state and society in general and in the function of democratic institutions in particular. These considerations bring us closer to conceptualising an anti-corruption strategy as an axis of a systematic reform policy towards social accountability. To implement effective strategies we need to pursue a more focused anti-corruption policies and to get away from a conventional minimalist approach of combating the phenomenon, mainly by choosing broader perspectives with the emphasis on accountability and the role of civil society in the consolidation of good governance. In this context, anti-corruption policy is a policy of accountability towards protecting human rights and in relation to any kind of development. Accountability supports good governance as is a co-creator of the active citizens' participation in a (transparent) decision making process.

Περισσότερα

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος ένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου

Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
"Yellow Tourism" - Crime & Corruption in Tourism"
Ηθική Ευθύνη στο Διαδίκτυο > Top ten "Public Book Awards"
Ν.Δ. Μάμαλος: Το Εξομολογητάριον του μοναχού Δανιήλ - Εισαγωγή για μία ιστορική πηγή του 19ου αιώνα
Η Διαφθορά ως Πρόκληση για τη Διακυβέρνηση και ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 578, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: +30 26610 87900, 87903
Fax: +30 26610 87903
Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org