Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
MOLCO

FATF Mutual Evaluation Report - Greece September 2019

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αξιολόγησε το σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Η αξιολόγηση είναι μια συνολική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων της Ελλάδας και της συμμόρφωσής τους με τις Συστάσεις της FATF. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου καθηγητής Σταύρος Κάτσιος ήταν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο Επικεφαλής της Ομάδας 2 "Εκτίμηση Εθνικής Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος" για την εκπόνηση της Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων. 

Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Νέο Σύγγραμμα σχετικά με τη διαφθορά από τον καθηγητή Στ. Κάτσιο και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Ι. Μπλάτσο στο πλαίσιο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΠΟΣ
Δημοσίευση Έδρας UNESCO «Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery»
Συνέντευξη του Καθηγητή Σταύρου Κάτσιου στην βραζιλιάνικη εφημερίδα O GLOBO (2011)
Κέρκυρα2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Υποψήφια Πόλη

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πλ. Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87238 (Διευθυντής) 
      26610 87251, 26610 87252 (Ερευνητές και helpdesk)

Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org