Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
MOLCO

FATF Mutual Evaluation Report - Greece September 2019
FATF Mutual Evaluation Report - Greece September 2019

Παρίσι, 3 Σεπτεμβρίου 2019 - Η Ελλάδα έχει τα θεμέλια για αποτελεσματική δράση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να βελτιώσει τη δίωξη αυτών των εγκλημάτων και να επικεντρωθεί περισσότερο στους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας.

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αξιολόγησε το σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Η αξιολόγηση είναι μια συνολική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων της Ελλάδας και της συμμόρφωσής τους με τις Συστάσεις της FATF.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πρώτη διεξοδική εθνική αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας το 2018 και έχει καλή κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Το επικερδές εμπόριο ναρκωτικών στην Ελλάδα είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αντιμετωπίζει η χώρα. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη διαφθορά και το λαθρεμπόριο μεταναστών. Οι κίνδυνοι χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της χώρας προέρχονται κυρίως από εγχώριες τρομοκρατικές ομάδες.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων, που απαιτεί μόνο μικρές βελτιώσεις για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της FATF.

Οι αρχές συνεργάζονται αποτελεσματικά, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τη χρηματοοικονομική νοημοσύνη. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά εργαλεία για να διαταράξει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να κατασχέσει και να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία των εγκληματιών, αλλά οι καθυστερήσεις μπορούν να αποτρέψουν την αποτελεσματική δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ελλάδα πρέπει επίσης να δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση και δίωξη του ξεπλύματος χρημάτων ως αυτόνομο αδίκημα.

Οι αρχές της Ελλάδας συνεργάζονται ενεργά με ξένους ομολόγους για να μοιραστούν πληροφορίες και να δημιουργήσουν τις δικές τους υποθέσεις για έρευνα.

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας κατανοεί τη δυνητική του έκθεση σε εγκληματικές ή τρομοκρατικές συναλλαγές και εποπτεύεται αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο. Ωστόσο, χωρίς λεπτομερή καθοδήγηση, οι δικηγόροι, οι φοροτεχνικοί και άλλοι μη χρηματοπιστωτικοί φορείς δεν κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Η εποπτεία αυτού του τομέα είναι συχνά ασυνεπής, συμπεριλαμβανομένης της κύρωσης οντοτήτων που δεν εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα για να αποτρέψουν τους εγκληματίες και τους τρομοκράτες από τη χρήση των υπηρεσιών τους.

Έλληνες ερευνητές έχουν πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων με ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατοχύρωση ιδιοκτησίας νομικών προσώπων καθώς και άλλων βάσεων δεδομένων. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αποκτηθούν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες ιδιοκτησίας σχετικά με την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία συχνά χρησιμοποιεί μετοχές με υψηλότερο κίνδυνο και κολοσσιαίες δομές που αφορούν τοποθεσίες ανοικτής θάλασσας.

Η χώρα αναλαμβάνει αποτελεσματική δράση σε διάφορους τομείς, ωστόσο χρειάζεται να ενισχύσει την προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο στην εποπτεία και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, τη δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη δήμευση και την πρόληψη της κατάχρησης των νομικών δομών και του μη κερδοσκοπικού τομέα.

Η FATF ενέκρινε την έκθεση αυτή κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας του Ιουνίου του 2019.


Επιστροφή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Κέρκυρα2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Υποψήφια Πόλη
BOOK @ Springer International: YELLOW TOURISM Crime and Corruption in the Holiday Sector
"Yellow Tourism" - Crime & Corruption in Tourism"
Ηθική Ευθύνη στο Διαδίκτυο > Top ten "Public Book Awards"

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πλ. Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87238 (Διευθυντής) 
      26610 87251, 26610 87252 (Ερευνητές και helpdesk)

Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org