Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΝΕΑ

Ερευνητές του GEOLAB στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η διαγωνιστική αίτηση της ερευνητικής μοναδας MOLCO - με επικεφαλής τον καθηγήτη ΤΞΓΜΔ Σταύρο Κάτσιο και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Δρ. Ιωάννη Μπλάτσο - του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GEOLAB) στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 2021AO29 διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας που περιγράφονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Επιπλέον, μετά από εξέταση των κριτηρίων ανάθεσης,  η προσφορά του GEOLAB έγινε αποδεκτή.

Με βάση τα παραπάνω και την απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αριθ. 1395 της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, το GEOLAB ανέλαβε τη σύμβαση-πλαίσιο αριθ. ECCD-TB2021-AO-29- ΙΟΝ. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω δύο ερευνητές, έχουν τοποθετηθεί στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Επιστροφή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Νέο Σύγγραμμα σχετικά με τη διαφθορά από τον καθηγητή Στ. Κάτσιο και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Ι. Μπλάτσο στο πλαίσιο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΠΟΣ
Δημοσίευση Έδρας UNESCO «Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery»
Συνέντευξη του Καθηγητή Σταύρου Κάτσιου στην βραζιλιάνικη εφημερίδα O GLOBO (2011)
Κέρκυρα2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Υποψήφια Πόλη

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πλ. Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87238 (Διευθυντής) 
      26610 87251, 26610 87252 (Ερευνητές και helpdesk)

Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org