Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
REPPUBLIC

Το πρόγραμμα του GEOLAB INSTITUTE "Θρησκεία και Δημόσιες Πολιτικές", στοχεύει στην εμβάθυνση της κατανόησης στο μεσοδιάστημα Θρησκείας και κυρίως της Ορθοδοξίας και δημόσιων ζητημάτων.

Το πρόγραμμα διεξάγει μελέτες, εμπειρική κοινωνιολογική έρευνα, μετρήσεις, δημογραφικές μελέτες και λοιπή έρευνα στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες σε ευρύτατο φάσμα θεμάτων που αφορούν στη θρησκεία, στις δημόσιες πολιτικές, στην εξωτερική πολιτική και στη διπλωματία. Άξονας αυτώ των δράσεων είναι η Ορθοδοξία και η δυναμική της για την αναζήτηση λύσεων και το σχηματισμό συναινέσεων στα παγκόσμια ζητήματα. Το Reppublic εξετάζει από την επιρροή της θρησκείας σε δημόσιες πολιτικές και παγκόσμια προβλήματα και απειλές μέχρι την κοσμική διακυβέρνηση και τους επακόλουθους κοινωνικούς περιορισμούς.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει τάσεις στην εκκλησιαστική διοίκηση, στις σχέσεις μεταξύ των εκκλησιών, την εκπαίδευση και τις αντιθέσεις κράτους-εκκλησίας.

Το "Reppublic" οργανώνει σειρά διεθνών συνεδρίων, συμποσίων και διαλέξεων με ομιλητές διακεκριμμένες προσωπικότητες και ειδικούς στα παραπάνω πεδία. 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
"Yellow Tourism" - Crime & Corruption in Tourism"
Ηθική Ευθύνη στο Διαδίκτυο > Top ten "Public Book Awards"
Ν.Δ. Μάμαλος: Το Εξομολογητάριον του μοναχού Δανιήλ - Εισαγωγή για μία ιστορική πηγή του 19ου αιώνα
Η Διαφθορά ως Πρόκληση για τη Διακυβέρνηση και ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 578, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: +30 26610 87900, 87903
Fax: +30 26610 87903
Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org